Polityka Prywatności

Warsztaty Projektowania i Szycia dla Dzieci * Maszynami.pl * Kraków

1.1. Administratorem strony internetowej www.maszynami.pl jest Sofija Kondaszewska, 32-031 Brzyczyna 140, NIP 952 206 27 72, tel.: +48509956633, e-mail: warsztaty@maszynami.pl.

1.2. Korzystając z tego serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez wymienione niżej podmioty, w opisany niżej sposób oraz w określonych niżej celach.

1.3. Aktualna wersja polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem www.maszynami.pl/polityka-prywatnosci. Poszczególne zapisy polityki prywatności mogą zmienić się bez powiadamiania o tym użytkowników.

1.4. Administrator tej strony internatowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji na niej opublikowanych, za działanie innych osób / podmiotów, a także za strony www, do których prowadzą linki opublikowane na tej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo danych

2.1. Informacje gromadzone automatycznie oraz dane podawane dobrowolnie na tej stronie internetowej, nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Wyjątkami są sytuacje:

 • opisane w polityce prywatności (czyli dotyczące wykorzystania danych pobieranych automatycznie przez pliki cookies),
 • wynikające z przepisów prawa (czyli w sytuacji, gdy uprawnione do tego organy zgłoszą takie żądanie).
Dane osobowe

3.1. Dane osobowe są gromadzone, gdy zostaną dobrowolnie podane przez użytkowników (np. w czasie zapisu na newsletter, w formularzu kontaktowym, w ankiecie, w komentarzu, w mailu, podczas rozmowy). Są to m.in. informacje:

 • imię i nazwisko,
 • e-mail.
Pliki cookies

4.1. Ten serwis korzysta z plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. telefon, komputer). Pliki cookies sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu wylogowania, zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia serwisu. Pliki cookies stałe są przechowywane do czasu sprecyzowanego wewnątrz danego pliku cookie lub do momentu usunięcia pliku cookie przez użytkownika.

4.2. W tym serwisie w sposób automatyczny są pozyskiwane m.in. następujące informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:

 • informacje o ścieżce nawigacji i czasie pozostawania w serwisie,
 • informacje o stronie www, z której użytkownik wszedł na serwis,
 • adres IP, dane urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • dane demograficzne, dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań użytkownika.

4.3. Ten serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google Inc. używającego plików cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez użytkownika z serwisu, do prezentowania danych właścicielowi i administratorowi serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

4.4. Korzystając z tego serwisu bez zablokowania plików cookies, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wyżej wymienione podmioty, w wyżej opisany sposób oraz w określonych wyżej celach.

4.5. Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.

4.6. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences, a z plików cookies innych firm na stronie: www.networkadvertising.org/choices.

Cel gromadzenia danych

5.1. Dane gromadzone w tym serwisie są wykorzystywane m.in. do:

 • dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony serwisu,
 • tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe zrozumienie preferencji i sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, a przez to usprawnianie serwisu, ulepszenie jego zawartości i zapewnienie jego bezproblemowego działania,
 • utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej stronie ponownie się logować (jeśli strona wymaga logowania),
 • stworzenia ogólnego profilu użytkownika (np. lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w serwisie), co umożliwia prezentowanie w serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu,
 • przekazywania informacji marketingowych oraz handlowych, np. w formie newslettera, e-maila lub kontaktu telefonicznego.